test

Maki saumon 6pcs3.50
Maki surimi 6 pcs3.50
Maki concombre 6pcs3.50
Maki avocat 6 pcs3.50
Maki cheese 6pcs3.50
California saumon avocat 6pcs5.00
California thon cuit mayo 6pcs5.00
California Royal 6pcs5.00
California concombre avocat 6pcs5.00
Sushi crevette 2pcs

Crevette

4.80
8 sushi saumon10.00
5 sushi saumon, 6 california saumon avocat10.00
12 sashimi saumon, riz12.00
Chirashi au saumon avocat13.80
Chirashi tartare saumon avocat14.80
Salade de chou4.80
Salade d'algues4.80